Välkommen till Ultrafilter webshop, Logga in eller registrera digMitt KundcenterLogga ut

DK NO SE EU

Vätska Filtrering

Væske Filtrering

Vårt urval av vätskefilter omfattar produkter för filtrering och behandling av alla slags vätskor. För att göra urvalet mer överskådligt, har vi indelat dem i tre huvudgrupper.

Industri, Livsmedel och Pharma applikationer. Indelningen baseras oftast på dokumentationskrav för de enskilda branscherna och för alla kategorier är det vårt mål att leverera det mest kostnadseffektiva filtret för just ert ändamål.

Under produktgrupperna hittar Du en beskrivning av varje, samt en överblick över våra tre huvudgrupper; Industri, Livsmedel och Pharma applikationer. I produktgrupperna hittar Du applikationsbeskrivningar och hjälp för att välja filtreringsgrad och flöde.Våra produkttyper för vätskefiltrering är:

Filterpåsar: En stor filteryta tillåter ett högt flöde och en hög upptagningsförmåga av partiklar. Detta är ett kostnadseffektivt filter för engångsbruk. Det har något lägre effektivitet och används oftast som för- och grovfiltrering. De finns i flera olika material och storlekar. Kan också ersättas med ett högeffektivfilter för högra effektivitet.

Djupfilter: Djupfilter är billigare och har en hög nominell effektivitet. De har en bra balans mellan partikelkapacitet och flöde och fungerar utmärkt som för-filter och i vissa fall, även som primärfilter. Djupfiltren finns både som stöpta och spunna utföranden.

Plisserat filter: Plisserade filter har ofta en absolut effektivitet och en mycket fin filtrering med hög täthet. Filtret används ofta som primärfilter eller som för-filter till membranfilter. Plisserade filter har ett högt flöde och kan backspolas eller steriliseras många gånger.

Membranfilter: Membranfilter är alltid absoluta och ar en mycket hög effektivitet. De använd som utgångspunkt främst för sterilfiltrering eller ännu finare behov. De möter de högsta kvalitetskraven på slutfiltrering. Plisseringen säkrar det lägsta möjliga tryckfall och högsta möjliga kapacitet. De kan också backspolas och steriliseras många gånger.

Mesh/Nätfilter: Ett filterelement i rostfritt stål, när förhållandena kräver ett särskilt robust filter eller när filterbyte är så besvärligt att antalet backspolningar och steriliseringar optimeras till flest möjliga. Filtrena används ofta som ett primärfilter eller som en säkerhetsåtgärd.

Högflödesfilter: Ett av de mest använda primärfiltren är högflödesfilter. När ett enskilt element tillåter mycket höga vätskeflöden, är filterbyte mycket snabbt och enkelt att utföra. Den mycket stora filterytan gör att filterbytena blir mindre frekventa och den höga nominella filtreringsgraden ger alltid ett konstant och pålitligt resultat.

Korgfilter: Ett korgfilter är ett bra alternativ när man ska använda ett grovfilter med möjlighet att rengöra filterinsatsen (filterkorgen). Den stora filtreringsytan och den höga effektiviteten medger en hög partikelupptagning under lång tid. Levereras för ”In-Line”-installation eller till tankbilar.

UV Desinfektion: Ofta benämnt UV-belysning, desinfektion med UV är en nedbrytning av bakterier och andra mikroorganismer så att de inte kan kontaminera eller formera sig. UV-ljus används i en lång rad applikationer och levereras i i rostfritt stål eller polypropylen.

Påsfilterhus: Filterhus från Ultrafilter eller 3M för påsfilter. Våra påsfilterhus är tillverkade i rostfritt eller syrafast stål med vätskeflöden från 4 m3/tim. till 81 m3/tim. Påsfiltren används till påsfilter, högflödeselement, magnetinsatser, differentialtrycksmanometer och mycket mer.

Patronfilterhus – Singel: Alla typer av filterhus för en filterinsats. Våra filterhus tillverkas i rostfritt eller syrafast stål eller polypropylen. Enskilda filterelement klarar kapaciteter från de lägsta vätskeflöden upp till 4,5 m3/tim.

Patronfilterhus – Multi Filterhus från Ultrafilter och 3M för flera filterelement/filterhus. Filterhusen tillverkas i rostfritt eller syrafast stål. Filterhusen finns för djupfilter, plisserade filter och membranfilter.

Ångfilter: Ångfilter med högsta tillförlitlighet för alla branscher. Ånga filtreras oftast med ett djupfilter i rostfritt stål, eller för en del applikationer, genom ett membran. Ultrafilter har lång erfarenhet av tillverkning och leverans av ångfilter till alla branscher.

3M Filter: Här hittar Du alla filtreringsprodukter från 3M, samlat på ett ställe. 3M produkter från andra kategorier hittar Du också här.

Guides