Välkommen till Ultrafilter webshop, Logga in eller registrera digMitt KundcenterLogga ut

DK NO SE EU

Olje- Vatten-avskiljare

drain

Få ett miljövänligt tryckluftssystem och minska kostnaderna för bortskaffande av resterna med hjälp av en kondensatdränering och en oljeavskiljare.

Överskottsvatten från tryckluftssystemet (kondensat) innehåller olja och andra smörjmedel, så att vattnet måste avskiljas från olja innan det släpps ut i naturen igen. Detta kan göras med kondensdränering för att säkerställa att restoljehalt är under 10 ppm. Detta kan göras med ett kondensatreningsverk som garanterar en restoljemängd lägra än 10 ppm.

Forskel på dræn typer

Typ Egenskaper
UAD Automatisk dränering, automatisk öppning vid behov, inga tryckluftsförbud, billigt i drift
Float Drain Standard sänkor, monterade i alla ultrafilterfilterhus som standard
Timmar Drain Timerns avlopp öppnas och stängs vid schemalagda tider, mycket säkert, använder tryckluft.
UAS Olja / vatten separerar kondensat och separeras i respektive. olja och vatten. Vatten i avloppet