Välkommen till Ultrafilter webshop, Logga in eller registrera digMitt KundcenterLogga ut

DK NO SE EU

Andningssystem för 4 personer filter

Åndemiddel Filter

Tryckluft från luftkompressorn kan användes där det finns en låg syrekoncentration (mindre än 17 %). Om luften inte är lämplig för andningsluft.

Ultrafilters andningsluftspanel med SMF & AK filter (olje- och partikelfilter och kolfilter) används för filtrering av komprimerad luft från kompressorn. Denna produkt finns i två versioner golvställ eller väggmontering med 1-4 anslutningar.

Den danska arbetsmiljömyndigheten har utarbetat en AT-vägledning om tryckluftsapparat D. 5.1 i juli 2000.

AT manuell beskriver I krav på andning av luftkvalitet. Det uppmanar också en kontroll av detta (bör vara minst 1 gång per år).

Exempel analys

Mer om de lagar som omger andningsluften här

Users* Inlet Outlet Elements Mounting
3-4 3/8" 1/4" SMF 03/10
AK 03/10
Wall brackets
Floor stand

UF Breathing Air Wall-Unit - 4 users
UF Breathing Air Wall-Unit - 4 users
Art nr:100351
SEK 5.858,00SEK 5.858,00
Antal
 
UF Breathing Air Floor-Unit - 4 users
UF Breathing Air Floor-Unit - 4 users
Art nr:100451
SEK 6.738,00SEK 6.738,00
Antal
 
Breathing air Heater - 1.600 l/min - 1/2"
Breathing air Heater - 1.600 l/min - 1/2"
Art nr:30100032
SEK 6.979,00SEK 6.979,00
Antal
 
Air Heater UF model
Air Heater UF model
Art nr:AIRH 001
SEK 12.867,00SEK 12.867,00
Antal
 

Substans

Accepterade värde

Kolmonoxid (CO) 2,5 ppm
Koldioxid (CO2)

500 ppm

Vattenhalt

700 mg/m3 v. atmosfärstryck (1 bar abs, 20°C)  (renhetsklass 4 enl. ISO 8573-1)

Total oljehalt (aerosol och ånga)

0,1 mg/m3 (renhetsklass 2 enl. ISO 8573-1)

Nitrösa gaser (NO, NO2)

0,5 ppm (summan av nitrösa gaser)

Svaveldioxid 0,04 ppm
Svavelväte 0,7 ppm
Organiska lösningsmedel

0,1 mg/m3 (summan av organiska lösningsmedel)

Partiklar (totaldamm) 0,5 mg/m3
Bakterier

10.000 enheter/ml (CFU/ml) i kondensatet

Mögel 10.000 enheter/ml (CFU/ml) i kondensatet
Enterobakterier

Får inte vara

Systeminstallation i andningssystem

1. Intag av frisk luft zon med grovfilter.
2. Olja Mord kompressor med integrerat insugningsfilter.
2a. Övervakning av kompressortemperaturen.
3. Efterkylare med cyklonen.
4. Partikelfilter 1 µm.
5. Partikelfilter 0,01 µm.
6. Adsorptionstorkar.
7. Dammfilter 1 mikron.
8. Lagring Container ("torr luft").
9. Temperaturmätning.
10. Dubbelfilter (0,01 mikron partikelfilter och kolfilter).
11. Minska Valve.
12. Belt Filter. (Se även avsnittet om kolfilter).
13. kondensat. Allt kondensat ska samlas i en olja / vattenavskiljare för omhändertagande

 

Produktfördelar

  • - Filterhuset har automatisk dräneringsventil (filter SMF) rekommenderar vi Max. inloppstemperatur av 35°C.
  • - Partikelfiltret avlägsnar fasta partiklar större >0,01 mikron, med livet en av cirka Ett år.
  • - Kolfilter som tar bort olja och oljedimma ner till 0,003 ppm, livet om 1000 timmar
  • - Reduceringsventil w/tryckmätare som justerar arbetstrycket manuellt
  • - Max tryck 10 bar, normalt arbetstryck 4-5 bar