Välkommen till Ultrafilter webshop, Logga in eller registrera digMitt KundcenterLogga ut

DK NO SE EU

Andningsluft filter

Aandemiddel

Tryckluft från luftkompressorn kan användes där det finns en låg syrekoncentration (mindre än 17 %). Om luften inte är lämplig för andningsluft.

Den danska arbetsmiljömyndigheten har utarbetat en AT-vägledning om tryckluftsapparat D. 5.1 i juli 2000.

AT manuell beskriver I krav på andning av luftkvalitet. Det uppmanar också en kontroll av detta (bör vara minst 1 gång per år).

Mer om de lagar som omger andningsluften här

Substans

Accepterade värde

Kolmonoxid (CO) 2,5 ppm
Koldioxid (CO2)

500 ppm

Vattenhalt

700 mg/m3 v. atmosfärstryck (1 bar abs, 20°C)  (renhetsklass 4 enl. ISO 8573-1)

Total oljehalt (aerosol och ånga)

0,1 mg/m3 (renhetsklass 2 enl. ISO 8573-1)

Nitrösa gaser (NO, NO2)

0,5 ppm (summan av nitrösa gaser)

Svaveldioxid 0,04 ppm
Svavelväte 0,7 ppm
Organiska lösningsmedel

0,1 mg/m3 (summan av organiska lösningsmedel)

Partiklar (totaldamm) 0,5 mg/m3
Bakterier

10.000 enheter/ml (CFU/ml) i kondensatet

Mögel 10.000 enheter/ml (CFU/ml) i kondensatet
Enterobakterier

Får inte vara

Systeminstallation i andningssystem

1. Intag av frisk luft zon med grovfilter.
2. Olja Mord kompressor med integrerat insugningsfilter.
2a. Övervakning av kompressortemperaturen.
3. Efterkylare med cyklonen.
4. Partikelfilter 1 µm.
5. Partikelfilter 0,01 µm.
6. Adsorptionstorkar.
7. Dammfilter 1 mikron.
8. Lagring Container ("torr luft").
9. Temperaturmätning.
10. Dubbelfilter (0,01 mikron partikelfilter och kolfilter).
11. Minska Valve.
12. Belt Filter. (Se även avsnittet om kolfilter).
13. kondensat. Allt kondensat ska samlas i en olja / vattenavskiljare för omhändertagande

 

Produktfördelar

  • - Filterhuset har automatisk dräneringsventil (filter SMF) rekommenderar vi Max. inloppstemperatur av 35°C.
  • - Partikelfiltret avlägsnar fasta partiklar större >0,01 mikron, med livet en av cirka Ett år.
  • - Kolfilter som tar bort olja och oljedimma ner till 0,003 ppm, livet om 1000 timmar
  • - Reduceringsventil w/tryckmätare som justerar arbetstrycket manuellt
  • - Max tryck 10 bar, normalt arbetstryck 4-5 bar