Välkommen till Ultrafilter webshop, Logga in eller registrera digMitt KundcenterLogga ut

DK NO SE EU

EC 1935 / 2004

Information avseende deklarationer under livsmedelshygien

 

 

Godkännande enligt EG 1935/2004

 
Material, komponenter och fabricerade utrustning påverkas alla av dessa föreskrifter om de är i direkt eller indirekt kontakt med livsmedel. ultrafilter kommer att göra allt för att följa gällande lagstiftning kring spårbarhet och dokumentation (förordning (EG) nr. 1935,2004) och god tillverkningssed (förordning (EG) nr. 2023/2006).

 

En försäkran om överensstämmelse används i detta sammanhang att fastställa kraven på ett visst material, komponent eller fabricerade utrustning uppfyller och som leverantör har undertecknat att de överensstämmer med gällande lagstiftning.

 

Genom att underteckna försäkran om överensstämmelse för ett material, komponent eller påhittade utrustning garanterar den leverantör som.

Bild: 1273

 

 

EG 1935-2004 STANDARD

  • Förordning (EG) nr 1935/2004 av den 27 oktober 2004 om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel;
  • Förordning (EG) nr 2023/2006 av den 22 december 2006 om god tillverkningssed för material och produkter avsedda för kontakt med livsmedel.

 

 

Godkända produkter

Vi har gjort en tabell med alla våra livsmedelskvalitet produkter för att enkelt och helt enkelt få en överblick över vår produkt uppfyller kraven i din produktion.

 

 

Produktgrupp

Vatten

Alkohol 
(Max 50% alkohol)

Sura

Dairy

Fatty / Olja

  Eg. buteljerat vatten / processvatten / flaska tvätt Eg. Vin / sprit / öl Eg. Fruit Juice / vin eddige Eg. ost / Mjölk till exempel.Matolja / matolja

3M (CUNO) PRODUKTER

Beta Ren NT-TE

Bild: 1271 Bild: 1271 Bild: 1271 Bild: 1271 Bild: 1272

Beta Ren AU '11'

Bild: 1271 Bild: 1271 Bild: 1271 Bild: 1271 Bild: 1272

Beta Ren AU 'Z11'

Bild: 1271 Bild: 1271 Bild: 1271 Bild: 1271 Bild: 1272

MicroKlean RP

Bild: 1271 Bild: 1271 Bild: 1271 Bild: 1271 Bild: 1271

MicroKlean RT

Bild: 1271 Bild: 1271 Bild: 1271 Bild: 1271 Bild: 1271

Beta Fine XL

Bild: 1271 Bild: 1271 Bild: 1271 Bild: 1271 Bild: 1272

Beta Fine PBG / PEG

Bild: 1271 Bild: 1271 Bild: 1271 Bild: 1271 Bild: 1272
LifeAssure BA Bild: 1271 Bild: 1271 Bild: 1271 Bild: 1271 Bild: 1272

LifeAssure BNA

Bild: 1271 Bild: 1271 Bild: 1271 Bild: 1271 Bild: 1272

LifeAssure BNA 020

Bild: 1271 Bild: 1271 Bild: 1271 Bild: 1271 Bild: 1272

LifeAssure BDA 020

Bild: 1271 Bild: 1271 Bild: 1271 Bild: 1271 Bild: 1272

LifeAssure BLA

Bild: 1271 Bild: 1271 Bild: 1271 Bild: 1271 Bild: 1272

3M High Flow

Bild: 1271 Bild: 1272 Bild: 1272 Bild: 1272 Bild: 1272

3M Serie 740B

Bild: 1271 Bild: 1271 Bild: 1271 Bild: 1271 Bild: 1272

Zeta Plus HT

Bild: 1271 Bild: 1271 Bild: 1271 Bild: 1271 Bild: 1271

Zeta Plus MHT

Bild: 1271 Bild: 1271 Bild: 1271 Bild: 1271 Bild: 1271

Zeta Plus aktivt kol

Bild: 1271 Bild: 1271 Bild: 1271 Bild: 1271 Bild: 1271

Zeta Plus HN Sheets

Bild: 1271 Bild: 1271 Bild: 1271 Bild: 1271 Bild: 1271

MicroKlean D-serien (PPP)

Bild: 1271 Bild: 1271 Bild: 1271 Bild: 1272 Bild: 1272

MicroKlean D-serien (CCS / CCT)

Bild: 1271 Bild: 1271 Bild: 1271 Bild: 1271 Bild: 1271

Cuno CTG Klean System *

Bild: 1271 Bild: 1271 Bild: 1271 Bild: 1271 Bild: 1272

3M DF-serien "PP"

Bild: 1271 Bild: 1271 Bild: 1271 Bild: 1271 Bild: 1271

3M Serie NB 'PPS'

Bild: 1271 Bild: 1271 Bild: 1271 Bild: 1271 Bild: 1271

3M Serie 100

Bild: 1271 Bild: 1271 Bild: 1271 Bild: 1271 Bild: 1271

ULTRAFILTER PRODUKTER

P-SRF filterelement

Bild: 1271 Bild: 1271 Bild: 1271 Bild: 1271 Bild: 1271

P-BE filterelement

Bild: 1271 Bild: 1271 Bild: 1271 Bild: 1271 Bild: 1271

P-BE filterhuset

Bild: 1271 Bild: 1271 Bild: 1271 Bild: 1271 Bild: 1271

P-GS filterelement

Bild: 1271 Bild: 1271 Bild: 1271 Bild: 1271 Bild: 1271

PG-exempelvis filterhuset

Bild: 1271 Bild: 1271 Bild: 1271 Bild: 1271 Bild: 1271

P-EG filterhuset

Bild: 1271 Bild: 1271 Bild: 1271 Bild: 1271 Bild: 1271

P-SM filterelement

Bild: 1271 Bild: 1271 Bild: 1271 Bild: 1271 Bild: 1271

PF-EG filterhuset

Bild: 1271 Bild: 1271 Bild: 1271 Bild: 1271 Bild: 1271
           
Bild: 1271 = EG 1 935/2004 godkänd * Med R & B patroner

Bild: 1272 = Ej godkänd för denna produktgrupp