Välkommen till Ultrafilter webshop, Logga in eller registrera digMitt KundcenterLogga ut

DK NO SE EU

Handelsvillkor

  1. Priser
  2. Leveransen & frakt
  3. Betalning
  4. Reklamationsrätt
  5. Retur av varor
  6. Produktansvar

 

 

Priser

De priser som anges i erbjudanden/orderbekräftelser är i svenska kronor exkl. moms, frakt, emballage, samt tull och andra skatter. Reservationer görs för prisjusteringar i form av valutaförändringar och prishöjningar på material.

 

Leveransen & Frakt

Leveranstiden är 1-3 dagar, om varan finns i lager. Om varan inte finns i lager, kommer en senare leveranstid specificeras i ordrebekæftelse. Vara föremål för utsåld varan och försenad leverans från leverantör till Ultrafilter. Leverans händer med Blue Water, DSV och Post Nord enligt INCOTERMS EXW (Ex Works). Vi skickar fraktfritt vid beställningar över 795 kr*

* Fri frakt gäller inte varor över 20 kg.

Betalning

Betalning sker via faktura, Paypal eller Visa/Mastercard.

Reklamationsrätt

Som företag har man plikt till at undersöka varan. Om varan inte har undersökts noggrant vid mottagandet och köparen i ett senare skede vill framföra reklamation, kan detta medföra att rättigheterna avseende reklamation har förfallit, eftersom felet kan ha uppkommit efter att varan kommit i köparens ägo. 

Vägrätten bortfaller därför om varan använts, där det är ganska uppenbart att användningen avsevärt minskar försäljningsvärdet.

1 års reklamationsrätt ges på produkter köpta från Ultrafilter och all försäljning sker enligt gällande affärsregler. Skulle varan oväntat gå sönder under reklamationstiden ska vi kontaktas, varefter vi beslutar om den skickas till oss och vi reparerar den kostnadsfritt på vår egen eller tillverkarens verkstad.

Skador på produkten på grund av driftfel, hanteringsfel, modifieringar eller grovt missbruk av användaren omfattas inte av reklamationsrätten. I den mån Ultrafilter kan bli ansvarigt är ansvaret begränsat till den direkta skadan och omfattar således inte indirekta förluster såsom förlorad arbetsinkomst, transportkostnader, driftsförluster, installationskostnader m.m.

 

Retur av varor

Alla produkter som returneras till Ultrafilter måste vara säkert förpackade. Ultrafilter rekommenderar att varan returneras via Post Nord, DSV eller Blue Water. En avgift på 15 % av produktens pris kvittas. Varor kan endast returneras efter överenskommelse med Ultrafilter Scandinavia.

 

Produktansvar

Ultrafilter kan endast hållas ansvarigt för skada som har uppstått på varor eller tjänster som tillhandahålls av oss, om det kan dokumenteras att skadan beror på ett fel begått av Ultrafilter - inklusive våra anställda. Ultrafilter ansvarar inte för rörelseförluster, vinstförluster eller andra indirekta förluster hos köparen eller tredje man. I den mån vi kan komma att hållas ansvariga gentemot tredje part är kunden skyldig att hålla Ultrafilter skadeslös. Det hänvisas till pkt. 36 och NL 92.

Relatera till. NL 92 och tvister
I övrigt gäller allmänna villkor enligt NL 92 inom Danmark, Finland, Norge och Sverige, för det fall ovanstående inte är tillfredsställande, förutom om NL 92 uttryckligen avviks från.
Danska rättsregler gäller för rättsförhållandet mellan kunden och Ultrafilter. Jurisdiktion i tvister mellan kunden och Ultrafilter är sjö- och handelsdomstolen i Köpenhamn.

Skador på produkten på grund av driftfel, hanteringsfel, modifieringar eller grovt missbruk av användaren omfattas inte av reklamationsrätten. I den mån Ultrafilter kan bli ansvarigt är ansvaret begränsat till den direkta skadan och omfattar således inte indirekta förluster såsom förlorad arbetsinkomst, transportkostnader, driftsförluster, installationskostnader.