Välkommen till Ultrafilter webshop, Logga in eller registrera digMitt KundcenterLogga ut

DK NO SE EU

Biogas- och metanfiltrering

Biogas & gasfiltrering 16 & 25 bar

Omvendt Osmose

Biogas består främst av metan och koldioxid. Fördelningen är vanligtvis runt 60 % metan (CH4) och 40 % koldioxid (CO2). Det kan dock variera ganska mycket, beroende på vilken typ av avfall som används vid tillverkningen av slutprodukten. Den kommer ofta att fördela sig enligt följande: 45-75% metan och 55-25% koldioxid.

Biogas kan även innehålla siloxaner, svavelväte och lite fukt.

För att få en slutprodukt som är så ren som krävs måste biogasen vara fri från olja och vätska. Detta görs bl.a. med hjälp av filtrering med P-ED eller SG filterhus med insatt HT-NX filter. Filtret klarar upp till 180°C och är därför extremt lämpligt för biogas.

P-ED filterhus är PED-godkända i Fluid Group 1 – finns med ASA eller flänsanslutning vid 25 bar.

 

P-ED & SG Filter housing
Housing type P-ED SG
Max. Temperature 180°C 120°C
Material SS316L Steel
Pressure 25 bar 16 bar

Om Biogas

Biogas – eller som många kallar det; biometan – är en typ av förnybart bränsle som produceras genom nedbrytning av organiskt material. Det kan till exempel vara matrester, växtmaterial, kommunalt avfall och inte minst djurgödsel. En biogasanläggning använder sig av anaerob nedbrytning – vilket innebär att nedbrytningen sker i en syrefri miljö. Genom att använda denna typ av nedbrytning omvandlas dessa organiska material till biogas. Biogas kan användas för många olika ändamål, men används mest som bränsle för fordon, värme och elproduktion.

Var används biogas?

Förbränning av biometan från fordon är mer miljövänlig än förbränning av de bränslen vi känner till idag, som bensin och diesel. Därför är biogas berättigad till stöd enligt åtagandet om förnybara transportbränslen. Av exempel på förnybara transportbränslen i bl.a. fordon framställda av biogas inkluderar komprimerad naturgas (CNG) och flytande naturgas (LNG).

El kan också produceras med hjälp av biogas – det görs genom att bränna den. El är lättare att transportera och mäta än värme- och gasförsörjning, men kräver å andra sidan att rätt infrastruktur ingår i nätet, vilket är både omfattande och kostsamt.

Biogas används vidare inom hotell- & restaurangbranschen, produktions- & tillverkningsföretag samt inom detalj- & partihandel.

De främsta fördelarna med biogas

Det finns många anledningar till att biogasteknik är ett bra alternativ till annan teknik. Först och främst för att råvaran som används är väldigt billig. Inom lantbruket är det praktiskt taget gratis, eftersom biogasen kan användas för en rad hushålls- och jordbruksändamål.

När biogasen förbränns produceras inga skadliga gaser och därför beskrivs biogas som miljören.

En av de mest praktiska fördelarna med biogas är att den teknik som krävs för produktionen i många fall är ganska enkel och kan produceras i både liten och stor skala, utan behov av stora initiala kapitalinvesteringar.

Eftersom denna typ av energi är en förnybar och ren energikälla baserad på en koldioxidneutral process släpps inga nya mängder kol ut i atmosfären vid användning av biogas. Dessutom hjälper det till att undvika att deponera matavfall, vilket har en positiv inverkan på miljön och ekonomin. Samtidigt bidrar biogas också till att minska mark- och vattenföroreningar från animaliskt och mänskligt avfall, vilket gör det möjligt att upprätthålla en hälsosam och säker miljö för samhällen över hela världen.

Eftersom metan bidrar till klimatförändringarna bidrar biogas till att minska utsläppen av metan till atmosfären, vilket i sin tur bidrar till att motverka klimatförändringar och därmed kan bidra till att minska den omedelbara påverkan på miljön.

Biogas - är det bra eller dåligt?

Kort sagt är biogas en utmärkt källa till ren energi, eftersom den har en mindre påverkan på miljön än de fossila bränslen vi använder i stora mängder. Även om biogas inte har en nollpåverkan på ekosystemen, är den koldioxidneutral.

Detta eftersom biogas bl.a. framställs av växtmaterial som tidigare har bundit kol från koldioxid i atmosfären. En balans upprätthålls mellan mängden kol som frigörs till följd av biogasproduktion och mängden kol som tas upp från atmosfären.