Välkommen till Ultrafilter webshop, Logga in eller registrera digMitt KundcenterLogga ut

DK NO SE EU

FN:s världsmål

element-sizes

Ultrafilter har under en längre tid velat göra något mer aktivt för att efterleva några av FN:s 17 världsmål. Vi har alla ett gemensamt ansvar för att göra världen till en grönare plats att leva i.

Det är inte något som sker från dag till dag. Det är en resa som leder oss i rätt riktning och som vi har ett stort förtroende för att vi tillsammans kan klara av.

Ultrafilter fokuserar på följande tre världsmål:

Världsmål 6 - Rent vatten och sanitet

Världsmål 7 - Hållbar energi

Världsmål 12 - Hållbar konsumtion och produktion

Detta är globala mål som man kan göra stora insatser för både i det egna företaget och även utanför företagets egna väggar. Vi fokuserar inledningsvis på det som vi kan göra för att förbättra vårt eget förbruk och därefter vänder vi vårt fokus mot omvärlden för att se om vi kan göra något för att hjälpa till där också.

Världsmål 6 - Rent vatten och sanitet:

Billede: 06-rent-vatten-och-sanitet-for-alla

Eftersom Ultrafilter arbetar inom filtreringsbranschen så är det självklart för oss att sträva efter bättre och renare dricksvatten – inte enbart för oss själva i våra lokaler utan naturligtvis också för att sprida budskapet till nuvarande och potentiella kunder.

Därför har vi redan gjort några installationer i byggnaden som förbättrar vår egen vattenkvalitet och på så sätt kan vi vid behov även visa upp en produkt i drift.

Vid vatteninloppet till byggnaden har vi monterat en filtrering för borttagning av både pesticider och ockra – något som vi tydligt kan se att filtreringen tar upp på grund av den rödorange färgen från ockran. Vattnet här i Danmark anses generellt för att vara mycket rent – men man kan nästan aldrig veta det med säkerhet på grund av rör som kan släppa ut ockra i vattnet.

Utöver denna förfiltrering så har vi ett mjukgöringssystem på plats som reducerar eller helt avlägsnar kalk - vilket är till stor nytta för armaturer i handfat, diskmaskiner och kylskåp med vattendispensers och ismaskiner. I relation till detta innebär den kraftigt reducerade mängden av kalk att förbrukningen av avkalkningsmedel och rengöringsmedel minskar i hög grad.

Vad kan vi göra utöver det vi redan gör?

 • Inom våra egna led kan vi överväga att samla in regnvatten och använda det för andra ändamål.
 • Vi kan titta på länder som inte alltid har tillgång till rent dricksvatten och därmed stödja dem antingen ekonomiskt eller med produkter som hjälper dem att få ett renare och hälsosammare dricksvatten.

Världsmål 7 – Hållbar energi:

Billede: 07-hallbar-energi-for-alla

Ultrafilter arbetar mot att förbruka mindre el och elen ska helst vara grönare än den vi använder idag.

Mjukstarten har redan inletts på några ställen i fastigheten eftersom vi har monterat sensorer i några av våra lager så att det bara lyser vid rörelse – och en kort tid därefter.
 

Vad kan vi göra utöver det vi redan gör?

Det finns några åtgärder som vi kan vidta med enkla medel för att minska elförbrukningen.

 • Ultrafilter har – som nämnts – redan installerat enskilda sensorer. För att nå målet kan vi placera sensorer i resten av byggnaden så de täcker alla lagerlokaler, hallar, matsalar och toaletter. Ljuskällorna som är förbundna med sensorerna ska naturligtvis bytas ut mot lågenergilampor.
 • En annan och mer opraktisk sak som vi kan göra är att stänga av både datorer och bildskärmar efter arbetsdagens slut.
 • Det riktigt stora projektet för övergången till mer grön energi blir att installera solpaneler på byggnadens tak. Detta skulle göra företaget självförsörjande och därmed oberoende av extern el.
 • Ersätta gasvärme med fjärrvärme.

Världsmål 12 - Hållbar konsumtion och produktion

Billede: 12-hallbar-konsumtion-och-produktion

Som webbshop skickas det naturligtvis ut en hel del beställningar per dag – vilket innebär att vi förbrukar en hel del förpackningar i form av pappkartonger, papper / kartong / plastfyllning och tejp.

Fram tills nyligen har vi inte ägnat någon större uppmärksamhet åt allt det som omfattas av ansvarsfullt förbruk. Inte för att det inte återvunnits. Fast det fanns inte så mycket struktur i hur vi gjorde detta – alltså inga riktlinjer.

Som det fungerade tidigare så återvann vi exempelvis plastfyllning från våra leverantörer och sedan slängdes resten i våra två pappcontainrar – som i övrigt fylldes på snabbt efter bara en veckas tid.

Den helt grundläggande idén med världsmål 12 för Filter-Online är att minska mängden av emballage i allmänhet.

Vad kan vi göra utöver det vi redan gör?

 • Vi kan återvinna alla pappkartonger och pappers- och plastfyllningar som kommer hit från våra leverantörer. Detta är något som vi redan har förberett lagret för och kört under en kort tid – med stor framgång. I relation till detta så hjälper det förstås att vi har medarbetare som bryr sig om projektet. Återvunna kartonger placeras tillsammans i ett racksystem och står längst fram så de tas först.
 • Om en kartong kommer hit från en leverantör och är skadad så kan vi skära den i mindre bitar och använda den som fyllning för våra leveranser.
 • En önskan är att bara använda återvunna kartonger – fast vi kan troligtvis inte undgå att köpa in pappkartonger ibland. När detta sker så kommer det att bli ett ökat fokus på storlekarna så vi prickar in måtten som passar bäst med de vanligaste produkterna. På så sätt sparar vi in på förbrukningen av fyllning i kartongerna eftersom det inte kommer att finnas lika mycket spillutrymme när kartongen är bättre anpassad till produkten.

Genom att återanvända på detta sätt så kan det hända att en kund får en försändelse som innehåller 2-3 typer av fyllningar för att vi använder det som vi har liggande hos oss. Vi måste naturligtvis förklara varför det är så och samtidigt uppmuntra våra kunder att återvinna både kartong och fyllning för sina egna transporter. Därmed fungerar besparingarna i flera steg och stannar inte bara hos oss.

Vi kommer att kunna mäta resultaten på två sätt.

 1. Vi kan mäta resultaten rent visuellt genom att kontrollera pappcontainern. Om den är full så har vi inte gjort vårt jobb tillräckligt bra och om den är tom så har vi arbetat framgångsrikt för att nå målet.
 2. Vi kommer också att kunna mäta det ekonomiskt. Mer återvinning innebär färre inköp av nytt emballage.

 

Den aktiva insatsen:

För att vi som företag ska få en bra start med alla åtgärder så krävs det inte minst en stor insats av medarbetarna. Det krävs inte mer än en person för att processen ska gå åt fel håll. Därför är det viktigt att alla står på samma fot i laget och gör en gemensam insats för att gå i rätt riktning.

Vi är faktiskt väldigt lyckligt lottade som har engagerade medarbetare som också bryr sig om förbruket och miljön så vi tillsammans kan ta oss an denna uppgift.

Med jämna mellanrum kommer vi att publicera små uppdateringar om hur de nya åtgärderna fortskrider – kanske med inspiration för dig och ditt företag?